ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก

คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก ด้านนอกนิคมฯ ที่ชำรุด ตามที่ชาวบ้าน หมู่ 12 ต.แปลงยาว ได้ดำเนินการร้องขอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะ

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , สถานประกอบการในนิคมฯ , ผู้นำชุมชน , ชาวบ้าน หมู่ 8 และ หมู่ 12 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ทำความดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะติดกับแผนกกำจัดขยะนิคมฯ  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565