g9_8_22_4

ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก

คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก ด้านนอกนิคมฯ ที่ชำรุด ตามที่ชาวบ้าน หมู่ 12 ต.แปลงยาว ได้ดำเนินการร้องขอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565