News & Activities
News & Activities

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการชดเชยคาร์บอนขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย นายวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) / ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการชดเชยคาร์บอนขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง รับมอบโดย นายอมร สิทธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรงรับมอบโดย ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโครงการ เฝ้าระวังคลองวังด้วน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนท้ายน้ำ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ำเสียในนิคมฯ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  , ผู้ประกอบการในนิคมฯ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ เฝ้าระวังคลองวังด้วน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนท้ายน้ำ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ำเสียในนิคมฯ ให้คุณภาพน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ลำคลองสาธารณะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จำนวน 21 โรงเรียน ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น สโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น สโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

แผนกประปา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

แผนกบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566

มอบเงินสนับสนุนงานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รับมอบโดย นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้