News & Activities
News & Activities

มอบพัดลมสำหรับกิจกรรมล้วงไหพาโชค งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังเย็น ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบพัดลมสำหรับกิจกรรมล้วงไหพาโชค งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังเย็น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

มอบเงินสนับสนุนร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2566 วัดมาบบอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2566 วัดมาบบอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับมอบโดย นางสาวจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์)

มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566 รับมอบโดย นางหมวย วชีระสกุล ประธานมูลนิธิโรงเจ พุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ)

มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน )โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566 พร้อมน้ำดื่ม รับมอบโดย คุณภิญโญ คงปัญญา ประธานชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ และส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เมื่อวันที่

สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566มอบผ่าน พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 30

มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2  มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจนายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณยุคลธร เสาวกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประสานงานองค์กร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว รับมอบโดย คณะครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และทีมงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้การ สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน นำโดย คุณสมชาย นพเกตุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คุณสร้อยธนกร โคตน สมาชิก อบจ.ฉะเชิงเทรา