gateway_2_3_24

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง รับมอบโดย นายอมร สิทธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567