g_dec_1

มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว