g_dec_3

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

แผนกบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566