g_dec_2

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

แผนกประปา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566