gateway_3_3_24

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรงรับมอบโดย ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567