พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดเนินไร่

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565

Solar Energy

We are realizing on the self is the part of carbon neutrality world’s mission by 2050. We care for green energy as a clean, green, renewable source of energy. The renewable energy, Solar Rooftop and Floating Solar Projects, have been launched in our Gateway City Industrial Estate.

ON-SITE NATURAL GAS

Aiming to provide alternative choice of energy to customers in Gateway City Industrial Estate, PTT group operates an on-site natural gas station via pipe-line distribution system with reliable service standard, competitive cost and high safety level