จัดโครงการ เฝ้าระวังคลองวังด้วน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนท้ายน้ำ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ำเสียในนิคมฯ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  , ผู้ประกอบการในนิคมฯ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ เฝ้าระวังคลองวังด้วน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนท้ายน้ำ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ำเสียในนิคมฯ ให้คุณภาพน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ลำคลองสาธารณะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จำนวน 21 โรงเรียน ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น สโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น สโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567