สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว และปลัดอำเภอฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566มอบผ่าน พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2  มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจนายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว