มอบเงินสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดเนินไร่

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดเนินไร่ มอบให้กับ พระครูสุจิตบุญญากร,,ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบล หัวสำโรง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา