ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการชดเชยคาร์บอนขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย นายวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) / ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการชดเชยคาร์บอนขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง รับมอบโดย นายอมร สิทธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ให้กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรงรับมอบโดย ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567