มอบเงินสนับสนุนร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2566 วัดมาบบอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2566 วัดมาบบอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับมอบโดย นางสาวจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ เขตทั่วไป ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566 รับมอบโดย นางหมวย วชีระสกุล ประธานมูลนิธิโรงเจ พุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ โรงเจตลาดบางบ่อ

มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน )โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566 พร้อมน้ำดื่ม รับมอบโดย คุณภิญโญ คงปัญญา ประธานชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ และส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้