มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบให้กับ ปลัดอำเภอแปลงยาว  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

แผนกประปา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญ ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

แผนกบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566

มอบเงินสนับสนุนงานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รับมอบโดย นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

มอบพัดลมสำหรับกิจกรรมล้วงไหพาโชค งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังเย็น ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบพัดลมสำหรับกิจกรรมล้วงไหพาโชค งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังเย็น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

มอบเงินสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดเนินไร่

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดเนินไร่ มอบให้กับ พระครูสุจิตบุญญากร,,ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบล หัวสำโรง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา