oct23_4

มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน )โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เกตเวย์คัพ ครั้งที่ 24/2566 พร้อมน้ำดื่ม รับมอบโดย คุณภิญโญ คงปัญญา ประธานชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ และส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้