2arp

สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566มอบผ่าน พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา