1653120783988

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565