g9_8_22_2

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)