g9_8_22_1

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะ

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , สถานประกอบการในนิคมฯ , ผู้นำชุมชน , ชาวบ้าน หมู่ 8 และ หมู่ 12 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ทำความดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะติดกับแผนกกำจัดขยะนิคมฯ  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565