g9_8_22_3

ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวสำโรง