3_23_5

สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และทีมงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้การ สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน นำโดย คุณสมชาย นพเกตุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คุณสร้อยธนกร โคตน สมาชิก อบจ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณ ฝายหนองมะขาม ต.หัวสำโรง และ ฝายเนินตะขบ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา