3_23_3

วางศิลาฤกษ์ และบวงสรวง บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ส่วนขยาย)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ และบวงสรวง บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (ซอย 10) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้