3_23_2

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขา เผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขา เผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง รับมอบโดย จ่าสิบเอกนิรันดร์ เอมสถิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง