3_23_1

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้โรงเรียนวัดหัวสำโรง รับมอบโดย  ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้