new23

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว โดยมอบให้ นายธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ อบต.หัวสำโรง